Betingelser for brug

1. OTR Dækmarked!

Disse brugsvoorwaarden (de “Brugsvoorwaarden”) blev mødt den 27. marts 2015 og anvendt til brug af hjemmesiden OTR Tyre Market.com (de “Website”) (både via din computer og via mobilapparat med en hvilken som helst anden softwareapplikation), på alle tjenester den dør OTR-dækmarked blev tilbudt og på alle overenskomster af OTR-dækmarkedet blev angivet til brugen af hjemmesiden og de tjenester.

Gå til vores websted for at besøge vores brugsvilkår. OTR-dækmarkedsrådet har anvendt enhver brug af webstedet for en af disse tjenester (en “Bruger”) til, denne brugsforudsætning forud for lezen. OTR-dækmarked kan disse brugsvilkår fra tid til tid ændres. Vi rader dig og også til dem regelmæssigt.

2. Beskyttelse van uw privacy

I vores Privacyverklaring bliver udgelegd hvordan vi omgaan med dine personlige data og hoe we your privacy beschermere når du bruger vores Website.

5. Ikke tilladt anvendelse af webstedet

Indholdet af webstedet kan åbnes ved hjælp af brugeren, der ikke bliver gekopieret, reproduceret og / af åbent, der er oprettet, bliver beskyttet af RSS-feeds til personlig brug og / af nyhedsberichten til et maksimalt antal af 100 annoncer med 100 hyperlinks til annoncører. Hiermee bliver eksempelvis brugt til brug i personlige web-blogs på andre personlige websteder. Det er brugen, der ikke er tilladt, at indholdet af webstedet skal ændres, andet end beskyttet i disse brugsbetingelser.

Det er brugen, der ikke er tilladt at bruge persondata fra brugerne, der er annoncerede placeringer på hjemmesiden (“reklamebureauer”) (inklusive e-mailadresse og telefonnummers), der indsamles og / af reklamebureauer, der tilbydes for tilbudte af egne produkter og / af tjenester.

Op de databank med Advertenties rust het databankrecht van OTR Tyre Market. Dette holdning under mere i det, at Brugeren ikke er tilladt, et væsentligt afsnit fra indholdet af databasen med Annoncer på spørgsmål og te herbruger en / eller ikke-væsentlig del af indholdet af databasen med Annoncer herhaald og systematisk på spørgsmål en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengen berømte uitzondering for persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten er voldaan. Også er det de bruger ikke har fået tilladelse til hyperlinks til annoncer på et andet websted, der bliver givet, tenzij hierfor forudgående skiftelig tilladelse fra OTR Tyre Market er verkregen, eller tenzij til de bovengen berømte uafhængige for personligt brug en / af nieuwsberichten er voldaan.

Tenzij OTR-dækmarked der har tilladt har været (f.eks. I tilfældet med API-partnere), er ikke tilladt for reklamer på webstedet, der skal placeres via et geautomatiseret system, eller af en hvilken som helst anden måde end via 'Marktplaats-kontoen'.

Het is not toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij OTR Tyre Market daarvoor toestemming heeft gegeven (f.eks. I tilfælde af API-partnere).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

For het melden van illegale og inbreuk gør annoncer, beledigende indhold og andre problemer beder om, at vi bruger brugen af det almindelige e-mail-adresse; zo kan vi være sammen for at sørge for, at webstedet zo skønt og sikkert muligvis forbliver. Klachten omtrent oplichting kan u melden via vores Contactformulier.

Indien vi aanwijzingen da / af klachten af andre brugere modtaget af om andre redener fra mening er, at en bestemt bruger ikke håndteres i overensstemmelse med de våde en / af de brugsbetingelser en / af de Privacyverklaring, så kan vi - hvis vi daartoe vejledning se - om veiligheidsredenen og terbeskyttelse af vores brugere under mere de onderstaande foranstaltninger. OTR-dækmarked kan disse målinger også møde, hvis du bruger den ægte måde, vi bruger på hjemmesiden, f.eks. Hvis dine andre brugere bruger hindring af den gode funktion fra websitetens verstoort:

en. OTR-dækmarked kan de tilhørende brugers udelukkelse af tjenester fra OTR-dækmarked med bestemte funktionaliteter til denne brugers begrænsning. Du kan tænke dig at anvende en fortegnelse over kontoen fra den tilhørende bruger, fjerne anmeldelser, begrænsningen kan placere annoncer for reaktioner; da / af
b. OTR-dækmarked kan en af flere annoncer fra brugen fjerne uden restitution af det dør, der anvendes Betaald bedrag.

For voorbeelden af overtredingen af de brugsforhold klik her.

OTR-dækmarkedet kan i den kader, der er kendt for de bovengen berømte foranstaltninger, de persoonsgegevens af de involverede værker. Indien daartoe aanleiding er kan OTR Tyre Market inden for de grænser af de wet, de persoonsgegevens af de involverede doorgeven, f.eks. Til de politie. Hvordan dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in our Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garantier

Vi kan ikke garandere, at vores tjenester altid vil opfylde dine verwachtingen. Ook kan vi ikke garandere, at webstedet fejlloos funktionerer / eller at en fortsætter en / af slør adgang til webstedet, hvor denne kan blive verkregen.

Alle oplysninger og getallen på hjemmesiden er under forbehold af typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid OTR Dækmarked

Vi lukker, for zover wettelijk toegestaan er, aansprakelijkheid uit for alle skader, der er en brugerlidt dør

(i) brug af de tjenester fra OTR-dækmarkedet;

(ii) det er ikke af ikke sikkert tilgængeligt, der er fra webstedet for delen deraf;

(iii) onjuiste information on the Website;

(iv) efternavn af diensten van derden af brug af gekochte produkter via webstedet; af

(v) wijzigingen in de services van OTR Dækmarked i wijzigingen in of op de Website.

Indien vi om, hvad der er for reden, og også er, men den er vores aansprakelijkheid begrænset til maksimalt a) de samlede forgoeding af brugen til OTR-dækmarkedet har betalt i 6 måneder, der er forudgaand og håndteringen, således at de aansprakelijkheid er oprettet, af (b ) € 150, al naar gelang wat hoger er.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

OTR-dækmarked kan de websted, hvor denne del kan ændres, ændres. Tevens kan vi alle vores tider ændre ændringer af beindige. Vi vil ernaar streven om en dertilnævnte ændring af beindiging inden for en redelig termijn til te kondigen før denne bliver doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

Webstedet indeholder henvisning til webstederne fra derden (f.eks. Mellem middel til et hyperlink til banner). OTR-dækmarkedet har ingen få zeggenschap med indflydelse på indholdet af disse websteder. På disse websteder gelden de (privatlivets fred) regler fra den pågældende webside. Hvis du spørger om disse regler fra hjemmesider der der har, så henvises vi til vores desbetreffende websteder. Dette geld også til brug for de tjenester fra ydre tjenesteverlenere, som fra betaaldiensten van derden. Brug af disse tjenester vil da være under (privatlivets fred) regler for de desbetreffende tjenesteverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over de serviceverlening af OTR Tyre Market kan du bruge mellem middel fra kontaktformularen. Klachten dienen inden bekwame tid efter at du har fået en gebrek i den tjenesteverlening har geconstateerd at blive indgået, hvor en termijn fra 2 måneder i hvert fald tidig skal være. Klachten dienen fuldstændigt og tydeligt omskreven kan indgives. Vi vil ernaar streven inden for 14 dage, efter at de har fået reageret. I tilfælde af, at dette ikke er muligt, vil vi give dig inden for 14 dage, når det er nødvendigt at give en indikation af de termine, der svarer.

En klacht kan ti gange indgives via webstedet for de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

12. Overige bepalingen

OTR Tyre Market BV (“OTR Tyre Market”) er beliggende i Maasmechelen. OTR Dækmarked har telefonnummer +32474091444 med BTW nummer ??.

OTR-dækmarked kan de anvendte betingelser for deling deraf alle ændres. OTR-dækmarkedet vil ernaar strejke om en lignende ændring inden for redelig termijn for inwerkingtreding aan te kondigen. De ændres til at blive af kraft inden for redelig termijn, efter at disse er annonceret, eller efter at du har ændret igen fra hjemmesiden og / af de tjenester, som OTR-dækmarkedet har brugt, alt efter gelang, der tidligere var placeret.

Hvis vi bestemmer en brugsbestemmelse i de Brugsvoorwaarden ikke afdwingen, har den ikke noget til følge, at vi har gjort afstand fra det ret, der er en senere tidsstip af jegens en anden Bruger vel af te dwingen. Afspraken die afwijken af hetgeen er bestemt i de brugsbetingelser, der er en enkelt geldig, hvis denne drift ved OTR Tyre Market er bekræftet. Indien en af flere bestemmelser om de anvendte vilkår ved en bevoegde rechter, der er uheldig, bliver forklaard, og da dette overordnede bestemmelse af de anvendte betingelser uforandret. Kennisgevingen aan OTR-dækmarked

s) kan oprettes til OTR Tyre Market BV, te Maasmechelen. Kennisgevingen til Brugere vil blive sendt til det angivne e-mail-adresse, pr. Registreret indgående hiertoe-ledelse er en adresse, der er tilgængelig. Kennisgevingen gedaan pr. Registreret indlæg vil blive nået til at modtage 5 (fem) arbejdsdage efter datoen for forsending.

OTR-dækmarkedet er te allen tijde gerechtigd om haar rechten og verplichtingen uit de overenskomster, der vedrører op de tjenester fra OTR Tire Market over at bære en af hendes gruppesvennootschappen. Brugere vil hierover blive integreret.

Deze Brugsvoorwaarden udgør de hele overenskomst mellem OTR Tyre Market BV og u og erstatte alle flere aftalene. De overenskomster, der udvælges fra alle tjenester fra OTR-dækmarkedet, og de brugsvilkår, der bliver begrænset af nederlandsk ret. I tilfælde af, at en historie fortsætter med denne overenskomst mellem de brugsvilkår, vil en enkel de rechtbank te Amsterdam være, tenzij den historie er forgelegd til de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Ti kan du få din klacht til at gå på Geschillencommissie via den europæiske ODR-platform. Indien de Bruger håndteres som et konsument (en naturlig person, der ikke håndteres i den udøvende erhvervsmæssige virksomhed), og derefter har denne bruger brugt videre til at vælge om inden for en måned efter OTR-dækmarkedet ligger på den bevoegdheid af den retbank Amsterdam beroept, for beslechting van den har skilt døren de de våde bevoegde rechter at vælge.

OTR dækmarked
Logo
Nulstille kodeord