Kullanım Şartları

1. OTR Lastik Pazarı!

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn, 27 Mart 2015 van toepassing op ieder gebruik van de web sitesiyle tanıştı OTR Tire Market.com (de "Web Sitesi") (enige andere yazılım uygulamasının mobiele uygulaması aracılığıyla uw bilgisayar aracılığıyla zowel), op alle diensten die door OTR Tire Market worden aangeboden en op all over overenkomsten die OTR Tire Market aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. OTR Lastik Pazarı raadt iedereen die gebruik maakt van de van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen web sitesi. OTR Tire Market kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw gizliliği

Onze'de Gizlilikverklaring wordt uitgelegd çapa biz her şeyi bir araya geldi ve biz daha fazla kişisel gizlilik sağlarız. Web sitesi gebruikt.

5. Niet toegestaan gebruik van de Web sitesi

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en / of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik tr / of nieuwsberichten to 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik, andere persoonlijke web sitelerinin persoonlijke web-bloglarında. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan on persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en / Adverteerders te benaderen voor het aanbieden of van eigen üreticisinden.

Databank Op de databank bir araya geldi Reklamlar pas het databankrecht van OTR Tire Market. Dit het de gebruiker niet, toegestaan een substantieel gedeelte van de introud van de databank in / of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank metında, herhaald en systematisch op te vragen systematisch op te vragen en te hergebruiken en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik tr / of nieuwsberichten voldaan. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertisingenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van OTR Tire Market is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde is verkregen, of the tenzij aan de bovengenoemen of niet persoonlijk of nebruicwk.

Tenzij OTR Lastik Pazarı daarvoor toestemming heeft gegeven (het geval van API partnerlerindeki bijvoorbeeld), het niet toegestaan ve ilanlarda web sitesidir, op enige andere wijze dan het 'Marktplaats account' aracılığıyla.

Het, opdracht van derden te plaatsen, tenzij OTR Tyre Market daarvoor adında, het geval van API ortaklarında bijvoorbeeld (het geval van API ortaklarında).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende in andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het algemeen e-mail adresi; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en / of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overstemming met de wet en / of de Gebruiksvoorwaarden en / of de Privacyverklaring, dan kunnen wijen wijen - dan kunnen wijen om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder de onderstaande maatregelen treffen. OTR Tire Market kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers arkert of de goede werking van de Website verstoort:

a. OTR Lastik Pazarı, Gebruiker Bepaalde işlevselliği açısından OTR Lastik Pazarı, Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en / of
b. OTR Tire Market kan een of meerdere İlanlar van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden klik hier.

OTR Lastik Pazarı het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding, OTR Tire Market binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie'dir. Zijn werk gaat staat verder omsch içinde çapa dit onze Privacyverklaring'de yeniden düzenlendi.

7. Wij geven geen garantileri

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen a an uwverwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Web sitesi foutloos functioneert en / of dat een devam tr / of peçe toegang tot de delen daarvan kan worden verkregen web sitesi.

Tüm bilgi en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid OTR Lastik Pazarı

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt kapı

(i) gebruik van de diensten van OTR Lastik Pazarı;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de delen daarvan web sitesi;

(iii) Web sitesinde onjuiste bilgi;

(iv) gebruik van gekochte productionten'dan afname van diensten van derden de Web sitesi aracılığıyla; nın-nin

(v) wijzigingen in de diensten van OTR Tire Market of wijzigingen in op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan OTR Tire Market heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand de aan de handeling waardokheid (onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) ) 150 €, al naar gelang wat hoger dır.

9. Wijzigingen van de diensten en de Web sitesi

OTR Tire Market kan de delen daarvan te alle tijden wijzigen web sitesi. Onlara, beëindigen ile ilgili her şeyden önce. Wij zullen ernaar, en yeni dergi için hazırlanmıştır.

10. Web siteleri en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de web siteleri van derden (bijvoorbeeld kapı middel van een banner köprüsü). OTR Lastik Pazarı, istila edilmiş op de inhoud van deze web sitelerinin enkele zeggenschap'ını güçlendirdi. Op deze web siteleri gelden de (gizlilik) regels van die betreffende web sitesi. Indien u vragen over deze regels van web siteleri van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende web siteleri. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (gizlilik) regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van OTR Tire Market kunt u indienen kapı orta kamyonet iletişim formu. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. Geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Web sitesi van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aracılığıyla işin içine girer.

12. Overige bepalingen

OTR Tire Market BV ("OTR Lastik Pazarı") bir Maasmechelen'dir. OTR Lastik Pazarı ağır telefoonnummer +32474091444 BTW nummer ile tanıştı ??.

OTR Lastik Pazarı, delen daarvan te alle tijde wijzigen of Gebruiksvoorwaarden. OTR Tire Market zal ertelenmiştir. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website tr / of de diensten van OTR Tire Market gebruik heeft gemaakt, al naar gelang waterder plaatsvindt.

Hindistan gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een sonra tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen, de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk kapı OTR Tire Market zijn bevestigd bepaald olduğunu. Meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden kapısı een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.Kennisgevingen aan OTR Tire Market (anders dan inzake inbreukjmatrecht on opere

s) daha fazla bilgi için OTR Tire Market BV, te Maasmechelen. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adresi, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

OTR Lastik Pazarı, daha fazla bilgi almak için daha iyi bir çözümdür. OTR Lastik Pazarı, bir an van haar groepsvennootschappen üzerinde yer almaktadır. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen OTR Tire Market BV en çok satan tüm eerdere overeenkomsten. Diğer OTR Lastik Pazarı en kötü ön kapı Nederlands recht. Het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overereenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden'de, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzenaken. Het Europees ODR Platformu aracılığıyla Tevens kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat OTR Tire Market zich op de bevoegdheid van de rechtoorbank Amsterdam beroept, van de rechtoorbank Amsterdam beroept, het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

OTR Lastik Pazarı
Logo
Şifreyi yenile