Умови використання

1. Ринок шин OTR!

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) відбувся з 27 березня 2015 року на виїзді на веб-сайт OTR Tire Market.com (де “Веб-сайт”) (zowel через uw комп’ютер через мобільний пристрій enige andere програмних додатків), Навпаки, розширення ринку шин OTR розповсюджене на всі види ринку OTR Tire Market, що стосується ринку веб-сайтів OTR.

Door het bezoeken van onze Веб-сайт gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. OTR Tire Market надає доступ до веб-сайту веб-сайту, де розміщений веб-сайт (далі - "Gebruiker"), а саме, Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Ринок шин OTR може бути використаний для перегляду шин. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Бешермінг ван uw конфіденційність

У onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ми з вами познайомились з персональними гегенами та з нами, ми захищаємо конфіденційність, які виконують наші веб-сайти gebruikt.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

Де вхід до веб-сайту не може бути використаний Gebruiker, створений gerepiece, en / of openbaar gemaakt worden behoudens RSS-канали для персонального генерування / nieuwsberichten до максимуму aantal до 100 реклами з 100 гіперпосилань на рекламу. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik у персональних веб-блогах веб-сайтів andere persoonlijke. Це не де Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Веб-сайт te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Це не Gebruiker, ні персональний персонал гебрюкерів, що рекламують сайт на веб-сайті ("Adverteerders") (електронна пошта, що надсилається на телефонні номери), щоб отримати доступ до / Adverteerders te benaderen for het aanbiedentenenenenenenenenenenenenenenenenen.

Операційний банк даних зустрівся з рекламою іржі, а також банком даних OTR на ринку шин. Це місце, де ще не знайдено Gebruiker, нічого не буде, це означає, що це означає, що деінгауд з дебанку даних знайомиться з рекламою, що знаходиться на базі даних, а також із суттєвою частиною банку даних та з систематизацією оголошень. en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten is voldaan. Ook het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties on aen andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van OTR Tire Market is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzonding voor persuonber voen persuanber voor persuanen voer persionen

Tenzij OTR Tire Market - це найрізноманітніший гегевен (найрізноманітніший у партнерів API API), він не має жодних повідомлень про рекламу на веб-сайті за допомогою іншої системи автоматизованої обробки даних, що відповідає загальним та іншим даним через рахунок "Marktplaats".

Він не призначений для реклами, призначеної для використання на ринку шин OTR Tire, що займається продажем шин вперед (двосторонніми партнерами API API).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Якщо ви незаконно зареєстровані за допомогою рекламних макетів, укажіть інші проблеми, пов'язані з електронною адресою електронної пошти; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Класифікація оптимізованого виклику за допомогою ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en / of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overertemming met de wet en / of de Gebruiksvoorwaarden en / of de Privacyverklaring, dan kunnen wij - indien wij om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onnder meer de onnderstaande maatregelen treffen. OTR шинний ринок може дезе матерегелен оук треффен індіан в оп onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Ринок шин OTR може бути використаний для випуску Gebruiker з використанням розширеного ринку шин OTR, який працює з функціональними можливостями для створення Gebruiker. Якщо ви хочете, щоб у нас було двояке відшкодування збитків з рахунку ван де betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en / of
b. OTR Tire Market може запропонувати додаткові рекламні оголошення Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Натисніть тут, щоб перейти до перегляду Gebruiksvoorwaarden.

OTR шинний ринок може бути отриманий з бовенгеноемде маатрегелен де персонгегевенс ван де бетроккенен верверкен. Індійським даартое анлайдінг є OTR Tire Market binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de polite. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Гарантії Wij geven geen

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en / of dat een continue en / of veilige toegang tot de Website of delen daarvan can worden verkregen.

Усі відомості про загальну інформацію на веб-сайті представлені за спеціальними даними.

8. Beperking aansprakelijkheid OTR Ринок шин

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) загальнодоступний ринок шин OTR;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Веб-сайт delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie на веб-сайті;

(iv) afname van diensten van derden гебруїка гекохте, що виробляється через веб-сайт; з

(v) передача інформації про продаж шин OTR на ринку шин для обробки веб-сайтів.

Індіан wij om wat voor reden dan ook toans aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de total to vergoeding die de Gebruiker aan OTR Tire Market heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de hendinging waardo ) € 150, al naar gelang wat hoger.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

OTR Tire Market може запропонувати веб-сайт delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Веб-сайти en diensten van derden

На веб-сайті розміщено веб-сайти, які містять веб-сайти (гіперпосилання на банер). OTR Tire Market heeft geen enkele zeggenschap запрошених веб-сайтів, що працюють поза роботою. Веб-сайти, що працюють на веб-сайтах (конфіденційність). Індієн повертається через веб-сайти, що містять веб-сайти, які містять веб-сайти, а також веб-сайти, що працюють на веб-сайтах. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan de and de de (privacy) regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Клахтенрегелінг

Розділ про розподіл автомобілів на ринку шин OTR працює на індивідуальних дверях, де знаходиться контактний постачальник. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. У цьому випадку, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Een klacht kan tevens worden ingediend через веб-сайт Van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

12. Overige bepalingen

OTR Tire Market BV ("OTR Tire Market") розглядається Maasmechelen. Номер OTR Tire Market номер телефону +32474091444 з BTW номером ??.

OTR Шиномонтажний ринок може бути де Gebruiksvoorwaarden від delen daarvan te alle tijde wijzigen. OTR Tire Market zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en / of de diensten van OTR Tire Market gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Індійська сторона була зафіксована в де Гебруйксвоорваарден, але не пізніше, а потім і далі, вона не повинна знаходитись на відстані, коли вона пішла далі, а потім пізніше зазначила, що геген іен та ін Гебруйкер вітається. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door OTR Tire Market zijn bevestigd. Індієн мейндере бепалінген ван де Gebruiksvoorwaarden двері een bevoegde rechter ongeldig wordt верклаард, і дане місце перевезення вантажів Gebruiksvoorwaarden onverlet.Kennisgevingen на OTR шинний ринок (anders dan inzake inbreukmakejtecht of op inbreukmakegeenti

s) kunnen worden gericht aan OTR Tire Market BV, te Maasmechelen. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail address, of per aangetekende post ingeval hiertoe ananleiding is en een address beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen to date date van verzending.

Ринок шин OTR - це все, що можна зробити, щоб переконатись, що воно перероблено з урахуванням переорієнтованих показників, пов'язаних із розповсюдженням ринку шин для торгівлі OTR, за те, що воно відбудеться. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen OTR Tire Market BV en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van OTR Tire Market en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. У het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissionses Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie через het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat OTR Tire Market zich op de bevoegdheor van de rechtbank van de rechtbank be deechting van de rechtbank van dech rechbank van de rechtbank be het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Ринок шин OTR
Логотип
Скинути пароль